Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / O.D. and I.D. Turning / High Performance Inserts / TNGG-FS
  • TNGG-FS

ISO Carbide Inserts

Kenloc™ Inserts

 

Features and Benefits

  • Finishing geometry utilized when edge line sharpness is critical such as high-temperature and stainless applications.
        D L10 S D1  
order number ISO catalog number ANSI catalog number Grade mm in mm in mm in mm in mm in  
4121691 TNGG160402FS TNGG3305FS KCU25 9,53 3/8 16,50 .650 4,76 3/16 0,2 .008 3,81 .150 Download CAD File
2250784 TNGG160404FS TNGG331FS KC5010 9,53 3/8 16,50 .650 4,76 3/16 0,4 1/64 3,81 .150 Download CAD File
5090764 TNGG160404FS TNGG331FS KCU10 9,53 3/8 16,50 .650 4,76 3/16 0,4 1/64 3,81 .150 Download CAD File
4121692 TNGG160404FS TNGG331FS KCU25 9,53 3/8 16,50 .650 4,76 3/16 0,4 1/64 3,81 .150 Download CAD File
4121693 TNGG160408FS TNGG332FS KCU25 9,53 3/8 16,50 .650 4,76 3/16 0,8 1/32 3,81 .150 Download CAD File
5090765 TNGG220408FS TNGG432FS KCU10 12,70 1/2 22,00 .866 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203 Download CAD File
4121694 TNGG220408FS TNGG432FS KCU25 12,70 1/2 22,00 .866 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203 Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang