Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / DAO REN / Thread Turning / Top Notch™ Threading / NT-K
 • NT-K

SPECIFICATIONS

NT-K

        RC E          
order number catalog number Grade insert size mm in mm in external thread pitch mm internal thread pitch mm external TPI internal TPI  
  right hand Download CAD File
1796115 NT2RK KC5010 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1795785 NT2RK KC5025 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
4175912 NT2RK KCU10 2 0,100 .0040 1,90 .075 8-36 7-20 Download CAD File
4109941 NT2RK KCU25 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1796117 NT3RK KC5010 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1795787 NT3RK KC5025 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
4175983 NT3RK KCU10 3 0,165 .0065 2,49 .098 6-20 5-12 Download CAD File
4109947 NT3RK KCU25 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1796119 NT4RK KC5010 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
1795789 NT4RK KC5025 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
4176135 NT4RK KCU10 4 0,165 .0065 3,25 .128 4-20 4-12 Download CAD File
4109953 NT4RK KCU25 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
  left hand Download CAD File
1796116 NT2LK KC5010 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1795786 NT2LK KC5025 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
4175910 NT2LK KCU10 2 0,100 .0040 1,90 .075 8-36 7-20 Download CAD File
4109939 NT2LK KCU25 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1796118 NT3LK KC5010 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1795788 NT3LK KC5025 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
4175980 NT3LK KCU10 3 0,165 .0065 2,49 .098 6-20 5-12 Download CAD File
4109944 NT3LK KCU25 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1796120 NT4LK KC5010 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
1795790 NT4LK KC5025 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
4176122 NT4LK KCU10 4 0,165 .0065 3,25 .128 4-20 4-12 Download CAD File
4109950 NT4LK KCU25 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
 

PRODUCT USAGE /

 • P  
  M  
  K  
  N  
  S  
  H      
      KCU10 KCU25 KC5010 KC5025

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang