Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / DAO REN / Thread Turning / Top Notch™ Threading / NT
 • NT

Threading

Top Notch™ Threading Inserts

SPECIFICATIONS

NT

        RC E          
order number catalog number Grade insert size mm in mm in external thread pitch mm internal thread pitch mm external TPI internal TPI  
  right hand Download CAD File
1113507 NT2R K68 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1796049 NT2R KC5010 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1796050 NT2R KC5025 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
4175911 NT2R KCU10 2 0,100 .0040 1,90 .075 8-36 7-20 Download CAD File
4109940 NT2R KCU25 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1113508 NT3R K68 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1796051 NT3R KC5010 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1796052 NT3R KC5025 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
4175981 NT3R KCU10 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
4109945 NT3R KCU25 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1113509 NT4R K68 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
1796087 NT4R KC5010 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
1796088 NT4R KC5025 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
4176133 NT4R KCU10 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
4109951 NT4R KCU25 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
  left hand Download CAD File
1113504 NT2L K68 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1796047 NT2L KC5010 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1796048 NT2L KC5025 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
4175909 NT2L KCU10 2 0,100 .0040 1,90 .075 8-36 7-20 Download CAD File
4109938 NT2L KCU25 2 0,100 .0040 1,90 .075 0.70-3.00 1.25-3.50 8-36 7-20 Download CAD File
1113505 NT3L K68 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1796083 NT3L KC5010 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1796084 NT3L KC5025 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
4175978 NT3L KCU10 3 0,165 .0065 2,49 .098 1,25-4,0 2,0-5,0 6-20 5-12 Download CAD File
4109942 NT3L KCU25 3 0,165 .0065 2,49 .098 1.25-4.00 2.00-5.00 6-20 5-12 Download CAD File
1113506 NT4L K68 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
1796085 NT4L KC5010 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
1796086 NT4L KC5025 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
4176121 NT4L KCU10 4 0,165 .0065 3,25 .128 1,25-6,25 2,0-6,25 4-20 4-12 Download CAD File
4109948 NT4L KCU25 4 0,165 .0065 3,25 .128 1.25-6.25 2.00-6.25 4-20 4-12 Download CAD File
 

PRODUCT USAGE /

 • P    
  M    
  K  
  N  
  S  
  H        
      K68 KCU10 KCU25 KC5010 KC5025

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang