Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / DAO REN / Thread Turning / KM - Threading / NS 93° — KM25 Cutting Units (TOP NOTCH Threading and Grooving)
  • NS 93° — KM25 Cutting Units (TOP NOTCH Threading and Grooving)

KM25 Cutting Units

TOP NOTCH Threading and Grooving

    L1 F H1  
 
order number catalog number mm in mm in mm in gage insert clamp clamp screw clamp screw  
  right hand Download CAD File
2399498 KM25NSR230 30 1.181 16 .630 12,5 .492 NG2R CM74 MS1200 Download CAD File
2399500 KM25NSR330 30 1.181 16 .630 12,5 .492 NG3R CM72LP MS2111 Download CAD File
  left hand Download CAD File
2399499 KM25NSL230 30 1.181 16 .630 12,5 .492 NG2L CM75 MS1200 Download CAD File
2399501 KM25NSL330 30 1.181 16 .630 12,5 .492 NG3L CM73LP MS2111 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang