Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / DAO REN / Thread Turning / KM - Threading / LSS Side Mount — KM25 Cutting Units (LT Threading)
  • LSS Side Mount — KM25 Cutting Units (LT Threading)

LT Threading

KM25 Cutting Units

    L1 F H1  
 
order number catalog number mm in mm in mm in gage insert insert screw shim shim screw clamp assembly  
  right hand Download CAD File
2399504 KM25LSSR1630 30 1.181 16 .630 12,5 .492 LT16ER SSA3T SMYE3 SSY3T CKC3 Download CAD File
3176219 KM25LSSR2230 30 1.181 16 .630 12,5 .492 LT22ER SSA4T SMYE4 SSY4T CKC4 Download CAD File
  left hand Download CAD File
2399505 KM25LSSL1630 30 1.181 16 .630 12,5 .492 LT16EL SSA3T SMYI3 SSY3T CKC3 Download CAD File
3176220 KM25LSSL2230 30 1.181 16 .630 12,5 .492 LT22EL SSA4T SMYI4 SSY4T CKC4 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang