Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Hệ thống dụng cụ / KM™ / KM™ Clamping Units / KM-CLR-VDI • Right Angle
  • KM-CLR-VDI • Right Angle

KM-LOC™ Clamping Units

Lathe

SPECIFICATIONS

CLRR/L • VDI Right Angle • Metric

order number catalog number CSWS system size CSMS system size D F B2 L1 LS wrench size actuation screw  
  right hand Download CAD File
1324688 KM32CLRRVDI3035 KM32 VDI30 30 35 80,0 23 55 6 mm Download CAD File
1145076 KM40CLRRVDI4040 KM40 VDI40 40 40 88,5 25 63 8 mm Download CAD File
1145069 KM50CLRRVDI5050 KM50 VDI50 50 50 113,0 30 78 10 mm Download CAD File
1145089 KM63CLRRVDI6060 KM63 VDI60 60 60 122,5 37 94 10 mm Download CAD File
  left hand Download CAD File
1145077 KM40CLRLVDI4040 KM40 VDI40 40 40 88,5 25 63 8 mm Download CAD File
1145070 KM50CLRLVDI5050 KM50 VDI50 50 50 113,0 30 78 10 mm Download CAD File
1145091 KM63CLRLVDI6060 KM63 VDI60 60 60 122,5 37 94 10 mm Download CAD File
NOTE: For technical information, see page M1. For actuation wrench, see page [REFERENCE].
 

CLRR/L • VDI Right Angle • Inch

order number catalog number CSWS system size CSMS system size D F B2 L1 LS wrench size actuation screw  
  right hand Download CAD File
1324688 KM32CLRRVDI3035 KM32 VDI30 1.181 1.378 3.15 .906 2.17 6 mm Download CAD File
1145076 KM40CLRRVDI4040 KM40 VDI40 1.575 1.575 3.48 .984 2.48 8 mm Download CAD File
1145069 KM50CLRRVDI5050 KM50 VDI50 1.969 1.969 4.45 1.181 3.07 10 mm Download CAD File
1145089 KM63CLRRVDI6060 KM63 VDI60 2.362 2.362 4.82 1.457 3.70 10 mm Download CAD File
  left hand Download CAD File
1145077 KM40CLRLVDI4040 KM40 VDI40 1.575 1.575 3.48 .984 2.48 8 mm Download CAD File
1145070 KM50CLRLVDI5050 KM50 VDI50 1.969 1.969 4.45 1.181 3.07 10 mm Download CAD File
1145091 KM63CLRLVDI6060 KM63 VDI60 2.362 2.362 4.82 1.457 3.70 10 mm Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang