Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Hệ thống dụng cụ / KM™ / KM™ Clamping Units / KM-LOC™ Clamping Units / KM-CLN-SS • Round Shank
  • KM-CLN-SS • Round Shank

KM-LOC™ Clamping Units

Lathe

SPECIFICATIONS

CLN-SS • Round Shank • Metric

 
order number catalog number CSWS system size D D1 D2 L1 L L2 CS wrench size actuation screw  
1279247 KM32CLNSS3255 KM32 32 32 45 55 125 18 RP1/8 6 mm Download CAD File
1145081 KM40CLNSS5070 KM40 50 40 63 70 155 20 RP1/8 8 mm Download CAD File
1145073 KM50CLNSS5080 KM50 50 50 63 80 190 25 RP1/8 10 mm Download CAD File
1145087 KM63CLNSS6090 KM63 60 63 90 90 229 30 RP1/8 10 mm Download CAD File
 

CLN-SS • Round Shank • Inch

 
order number catalog number CSWS system size D D1 D2 L1 L L2 CS wrench size actuation screw  
1330758 KM32CLNSS20217 KM32 1.25 1.260 1.77 2.165 4.92 .69 1/8-27 NPSC 6 mm Download CAD File
1145079 KM40CLNSS32274 KM40 2.00 1.575 2.48 2.737 6.10 .79 1/8-27 NPSC 8 mm Download CAD File
1145072 KM50CLNSS40316 KM50 2.50 1.969 3.15 3.156 7.47 .98 1/8-27 NPSC 10 mm Download CAD File
1145088 KM63CLNSS60160 KM63 2.36 2.480 3.54 6.299 11.78 3.94 1/8-27 NPSC 10 mm Download CAD File
1145084 KM63CLNSS40630 KM63 2.50 2.480 3.54 6.299 11.78 3.94 1/8-27 NPSC 10 mm Download CAD File
1145086 KM63CLNSS48630 KM63 3.00 2.480 3.54 6.299 11.78 3.94 1/8-27 NPSC 10 mm Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang