Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Hệ thống dụng cụ / KM™ / KM™ Clamping Units / KM-LOC™ Clamping Units / KM-CLNS-EF • Flange Mount, Side Access
  • KM-CLNS-EF • Flange Mount, Side Access

 

SPECIFICATIONS

CLNS-EF • Flange Mount, Side Access • Metric

 

                 
 
order number catalog number CSWS system size D D2 B2 L1 LS wrench size actuation screw mounting screw  
1330780 KM32CLNSEF KM32 32 60 40 50 28,3 6 mm MS1936 Download CAD File
1024679 KM40CLNSEF KM40 40 70 48 55 41,4 8 mm DWG MS1365 Download CAD File
1024646 KM50CLNSEF KM50 50 85 58 70 46,6 10 mm DWG MS1585 Download CAD File
 

CLNS-EF • Flange Mount, Side Access • Inch

 
                 
 
order number catalog number CSWS system size D D2 B2 L1 LS wrench size actuation screw mounting screw  
1330780 KM32CLNSEF KM32 1.260 2.36 1.58 1.969 1.11 6 mm MS1936 Download CAD File
1024679 KM40CLNSEF KM40 1.575 2.76 1.89 2.165 1.63 8 mm DWG MS1365 Download CAD File
1024646 KM50CLNSEF KM50 1.969 3.35 2.28 2.756 1.83 10 mm DWG MS1585 Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang