Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *



Lời nhắn *



Họ tên *



Công ty *



Điện thoại *



Email *


Trang chủ / Hệ thống dụng cụ / KM™ / KM™ Clamping Units / KM-LOC™ Clamping Units / KM-CLA-VDI • Axial
  • KM-CLA-VDI • Axial

KM-LOC™ Clamping Units

Lathe

SPECIFICATIONS

CLAN/V • VDI • Metric

order number catalog number CSWS system size CSMS system size D1 D D2 L1 L2 LS wrench size actuation screw  
  right hand     Download CAD File
1145074 KM40CLANVDI4070 KM40 VDI40 40 40 83 70 23 63 8 mm Download CAD File
1145067 KM50CLANVDI5080 KM50 VDI50 50 50 98 80 25 78 10 mm Download CAD File
1145092 KM63CLANVDI6090 KM63 VDI60 63 60 123 90 30 94 10 mm Download CAD File
1145093 KM63CLANVDI60160 KM63 VDI60 63 60 123 160 100 94 10 mm Download CAD File
  left hand     Download CAD File
1145075 KM40CLAVVDI4070 KM40 VDI40 40 40 83 70 23 63 8 mm Download CAD File
1145068 KM50CLAVVDI5080 KM50 VDI50 50 50 98 80 25 78 10 mm Download CAD File
1145094 KM63CLAVVDI6090 KM63 VDI60 63 60 123 90 30 94 10 mm Download CAD File
1145095 KM63CLAVVDI60160 KM63 VDI60 63 60 123 160 100 94 10 mm Download CAD File
NOTE: For technical information, see page M1. For actuation wrench, see page [REFERENCE].
 

CLAN/V • VDI • Inch

order number catalog number CSWS system size CSMS system size D1 D D2 L1 L2 LS wrench size actuation screw  
  right hand     Download CAD File
1145074 KM40CLANVDI4070 KM40 VDI40 1.57 1.575 3.27 2.756 .91 2.48 8 mm Download CAD File
1145067 KM50CLANVDI5080 KM50 VDI50 1.97 1.969 3.86 3.150 .98 3.07 10 mm Download CAD File
1145092 KM63CLANVDI6090 KM63 VDI60 2.48 2.362 4.84 3.543 1.18 3.70 10 mm Download CAD File
1145093 KM63CLANVDI60160 KM63 VDI60 2.48 2.362 4.84 6.299 3.94 3.70 10 mm Download CAD File
  left hand     Download CAD File
1145075 KM40CLAVVDI4070 KM40 VDI40 1.57 1.575 3.27 2.756 .91 2.48 8 mm Download CAD File
1145068 KM50CLAVVDI5080 KM50 VDI50 1.97 1.969 3.86 3.150 .98 3.07 10 mm Download CAD File
1145094 KM63CLAVVDI6090 KM63 VDI60 2.48 2.362 4.84 3.543 1.18 3.70 10 mm Download CAD File
1145095 KM63CLAVVDI60160 KM63 VDI60 2.48 2.362 4.84 6.299 3.94 3.70 10 mm Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang