Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Solid End Mills / METRIC / HARVI I™ • UADE.. • Unequal Flute Spacing • 4 Flute with Neck
  • HARVI I™ • UADE.. • Unequal Flute Spacing • 4 Flute with Neck

High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI™

HARVI™ I • UADE.. • Unequal Flute Spacing • With Neck

 
 

                  

SPECIFICATIONS

UADE.. • 4-Flute with Neck • Metric

KCPM15 KC633M KCPM15 KC633M

 

 

 

 

 

order number catalog number Grade First Choice mounting style D1 D D3 Ap1 max L3 L BCH  
5964804 UADE0600A4BV KC633M   PLAIN 6,00 6,00 5,64 13,00 18,00 57,00 0,40 Download CAD File
5964798 UADE0600A4BV KCPM15 * PLAIN 6,00 6,00 5,64 13,00 18,00 57,00 0,40 Download CAD File
5964807 UADE0600B4BV KC633M   WELDON 6,00 6,00 5,64 13,00 18,00 57,00 0,40 Download CAD File
5964801 UADE0600B4BV KCPM15 * WELDON 6,00 6,00 5,64 13,00 18,00 57,00 0,40 Download CAD File
5964805 UADE0800A4BV KC633M   PLAIN 8,00 8,00 7,52 16,00 24,00 63,00 0,40 Download CAD File
5964799 UADE0800A4BV KCPM15 * PLAIN 8,00 8,00 7,52 16,00 24,00 63,00 0,40 Download CAD File
5964808 UADE0800B4BV KC633M   WELDON 8,00 8,00 7,52 16,00 24,00 63,00 0,40 Download CAD File
5964802 UADE0800B4BV KCPM15 * WELDON 8,00 8,00 7,52 16,00 24,00 63,00 0,40 Download CAD File
5964806 UADE1000A4BV KC633M   PLAIN 10,00 10,00 9,40 22,00 30,00 72,00 0,50 Download CAD File
5964800 UADE1000A4BV KCPM15 * PLAIN 10,00 10,00 9,40 22,00 30,00 72,00 0,50 Download CAD File
5964809 UADE1000B4BV KC633M   WELDON 10,00 10,00 9,40 22,00 30,00 72,00 0,50 Download CAD File
5964803 UADE1000B4BV KCPM15 * WELDON 10,00 10,00 9,40 22,00 30,00 72,00 0,50 Download CAD File
5956422 UADE1200A4BV KC633M   PLAIN 12,00 12,00 11,28 26,00 36,00 83,00 0,50 Download CAD File
5956374 UADE1200A4BV KCPM15 * PLAIN 12,00 12,00 11,28 26,00 36,00 83,00 0,50 Download CAD File
5956426 UADE1200B4BV KC633M   WELDON 12,00 12,00 11,28 26,00 36,00 83,00 0,50 Download CAD File
5956378 UADE1200B4BV KCPM15 * WELDON 12,00 12,00 11,28 26,00 36,00 83,00 0,50 Download CAD File
5956423 UADE1600A4BV KC633M   PLAIN 16,00 16,00 15,04 32,00 48,00 92,00 0,50 Download CAD File
5956375 UADE1600A4BV KCPM15 * PLAIN 16,00 16,00 15,04 32,00 48,00 92,00 0,50 Download CAD File
5956427 UADE1600B4BV KC633M   WELDON 16,00 16,00 15,04 32,00 48,00 92,00 0,50 Download CAD File
5956379 UADE1600B4BV KCPM15 * WELDON 16,00 16,00 15,04 32,00 48,00 92,00 0,50 Download CAD File
5956424 UADE2000A4BV KC633M   PLAIN 20,00 20,00 18,80 38,00 60,00 104,00 0,50 Download CAD File
5956376 UADE2000A4BV KCPM15 * PLAIN 20,00 20,00 18,80 38,00 60,00 104,00 0,50 Download CAD File
5956428 UADE2000B4BV KC633M   WELDON 20,00 20,00 18,80 38,00 60,00 104,00 0,50 Download CAD File
5956380 UADE2000B4BV KCPM15 * WELDON 20,00 20,00 18,80 38,00 60,00 104,00 0,50 Download CAD File
5956425 UADE2500A4BV KC633M   PLAIN 25,00 25,00 23,50 45,00 75,00 121,00 0,50 Download CAD File
5956377 UADE2500A4BV KCPM15 * PLAIN 25,00 25,00 23,50 45,00 75,00 121,00 0,50 Download CAD File
5956429 UADE2500B4BV KC633M   WELDON 25,00 25,00 23,50 45,00 75,00 121,00 0,50 Download CAD File
5956421 UADE2500B4BV KCPM15 * WELDON 25,00 25,00 23,50 45,00 75,00 121,00 0,50 Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang