Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Solid End Mills / METRIC / HARVI I™ • UADE • 4-Flute with Unequal Flute Spacing
  • HARVI I™ • UADE • 4-Flute with Unequal Flute Spacing

High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI™

HARVI I™ • UADE • Unequal Flute Spacing

 

Features and Benefits

  • Center cutting.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.

SPECIFICATIONS

HPHV • UADE • 4-Flute • Inch

KC643M

 

order number catalog number Grade First Choice mounting style D1 D Ap1 max L Z U  
4079290 UADE250J4ARA KC643M   PLAIN 1/4 1/4 3/4 2 1/2 .015 4 Download CAD File
4079289 UADE250J4ARB KC643M   PLAIN 1/4 1/4 3/4 2 1/2 .030 4 Download CAD File
4079288 UADE250J4ARC KC643M * PLAIN 1/4 1/4 3/4 2 1/2 .060 4 Download CAD File
4079287 UADE375J4ARA KC643M   PLAIN 3/8 3/8 1/2 2 .015 4 Download CAD File
4079286 UADE375J4ARB KC643M   PLAIN 3/8 3/8 1/2 2 .030 4 Download CAD File
4079285 UADE375J4ARC KC643M * PLAIN 3/8 3/8 1/2 2 .060 4 Download CAD File
4079284 UADE375J4BRA KC643M * PLAIN 3/8 3/8 7/8 2 1/2 .015 4 Download CAD File
4079283 UADE375J4BRB KC643M   PLAIN 3/8 3/8 7/8 2 1/2 .030 4 Download CAD File
4079282 UADE375J4BRC KC643M   PLAIN 3/8 3/8 7/8 2 1/2 .060 4 Download CAD File
4079281 UADE500J4ARA KC643M   PLAIN 1/2 1/2 5/8 2 1/2 .015 4 Download CAD File
4079280 UADE500J4ARB KC643M   PLAIN 1/2 1/2 5/8 2 1/2 .030 4 Download CAD File
4079279 UADE500J4ARC KC643M   PLAIN 1/2 1/2 5/8 2 1/2 .060 4 Download CAD File
4079278 UADE500J4ARD KC643M   PLAIN 1/2 1/2 5/8 2 1/2 .090 4 Download CAD File
4079277 UADE500J4ARE KC643M   PLAIN 1/2 1/2 5/8 2 1/2 .120 4 Download CAD File
4079276 UADE500J4BRA KC643M   PLAIN 1/2 1/2 1 1/4 3 .015 4 Download CAD File
4079275 UADE500J4BRB KC643M * PLAIN 1/2 1/2 1 1/4 3 .030 4 Download CAD File
4079274 UADE500J4BRC KC643M * PLAIN 1/2 1/2 1 1/4 3 .060 4 Download CAD File
4079273 UADE500J4BRD KC643M   PLAIN 1/2 1/2 1 1/4 3 .090 4 Download CAD File
4079272 UADE500J4BRE KC643M   PLAIN 1/2 1/2 1 1/4 3 .120 4 Download CAD File
4079271 UADE500J4CRA KC643M   PLAIN 1/2 1/2 1 1/2 4 .015 4 Download CAD File
4079270 UADE500J4CRB KC643M * PLAIN 1/2 1/2 1 1/2 4 .030 4 Download CAD File
4079269 UADE500J4CRC KC643M * PLAIN 1/2 1/2 1 1/2 4 .060 4 Download CAD File
4079268 UADE500J4CRD KC643M   PLAIN 1/2 1/2 1 1/2 4 .090 4 Download CAD File
4079267 UADE500J4CRE KC643M * PLAIN 1/2 1/2 1 1/2 4 .120 4 Download CAD File
4079266 UADE625J4ARB KC643M   PLAIN 5/8 5/8 3/4 3 .030 4 Download CAD File
4079265 UADE625J4ARC KC643M   PLAIN 5/8 5/8 3/4 3 .060 4 Download CAD File
4079264 UADE625J4ARE KC643M   PLAIN 5/8 5/8 3/4 3 .120 4 Download CAD File
4079263 UADE750J4ARB KC643M   PLAIN 3/4 3/4 7/8 3 1/2 .030 4 Download CAD File
4079262 UADE750J4ARC KC643M   PLAIN 3/4 3/4 7/8 3 1/2 .060 4 Download CAD File
4079261 UADE750J4ARD KC643M   PLAIN 3/4 3/4 7/8 3 1/2 .090 4 Download CAD File
4079260 UADE750J4ARE KC643M   PLAIN 3/4 3/4 7/8 3 1/2 .120 4 Download CAD File
4079259 UADE750J4BRA KC643M   PLAIN 3/4 3/4 1 1/2 4 .015 4 Download CAD File
4079258 UADE750J4BRB KC643M   PLAIN 3/4 3/4 1 1/2 4 .030 4 Download CAD File
4079257 UADE750J4BRC KC643M   PLAIN 3/4 3/4 1 1/2 4 .060 4 Download CAD File
4079256 UADE750J4BRD KC643M   PLAIN 3/4 3/4 1 1/2 4 .090 4 Download CAD File
4079255 UADE750J4BRE KC643M   PLAIN 3/4 3/4 1 1/2 4 .120 4 Download CAD File
4079254 UADE1000J4ARA KC643M   PLAIN 1 1 1 1/2 4 .015 4 Download CAD File
4079253 UADE1000J4ARB KC643M   PLAIN 1 1 1 1/2 4 .030 4 Download CAD File
4079242 UADE1000J4ARC KC643M   PLAIN 1 1 1 1/2 4 .060 4 Download CAD File
4079241 UADE1000J4ARD KC643M   PLAIN 1 1 1 1/2 4 .090 4 Download CAD File
4079240 UADE1000J4ARE KC643M   PLAIN 1 1 1 1/2 4 .120 4 Download CAD File
4079239 UADE1000J4ARF KC643M  

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang