Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Solid End Mills / METRIC / HARVI I™ • HPHV • 4-Flute with Unequal Flute Spacing
  • HARVI I™ • HPHV • 4-Flute with Unequal Flute Spacing

High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI™

HARVI I™ • HPHV • Unequal Flute Spacing

 

Features and Benefits

  • Center cutting.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.

SPECIFICATIONS

HPHV • UADE • 4-Flute • Inch

KCPM15 KC643M KC633M KC635M KCPM15 KC635M KC633M

 

order number catalog number Grade First Choice mounting style D1 D Ap1 max L BCH Z U  
3606634 HPHV125S4025CH KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/4 1 1/2 .015 4 Download CAD File
4047694 HPHV125S4025CH KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/4 1 1/2 .015 4 Download CAD File
3606633 HPHV125S4025 KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/4 1 1/2 4 Download CAD File
4047693 HPHV125S4025 KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/4 1 1/2 4 Download CAD File
3881487 HPHV125S4025L KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/4 2 1/2 4 Download CAD File
4047695 HPHV125S4025L KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/4 2 1/2 4 Download CAD File
3881488 HPHV125S4025LR015 KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/4 2 1/2 .015 4 Download CAD File
4047696 HPHV125S4025LR015 KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/4 2 1/2 .015 4 Download CAD File
2387809 HPHV125S4050CH KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 .015 4 Download CAD File
4047698 HPHV125S4050CH KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 .015 4 Download CAD File
2387843 HPHV125S4050 KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 4 Download CAD File
4047697 HPHV125S4050 KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 4 Download CAD File
3636966 HPHV125S4050R015 KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 .015 4 Download CAD File
4047701 HPHV125S4050R015 KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 .015 4 Download CAD File
3881489 HPHV125S4050L KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 1/2 4 Download CAD File
4047699 HPHV125S4050L KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 1/2 4 Download CAD File
3881490 HPHV125S4050LR015 KC633M   PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 1/2 .015 4 Download CAD File
4047700 HPHV125S4050LR015 KCPM15 * PLAIN 1/8 1/8 1/2 2 1/2 .015 4 Download CAD File
3606650 HPHV188S4031CH KC633M   PLAIN 3/16 3/16 5/16 1 1/2 .015 4 Download CAD File
4047703 HPHV188S4031CH KCPM15 * PLAIN 3/16 3/16 5/16 1 1/2 .015 4 Download CAD File
3606649 HPHV188S4031 KC633M   PLAIN 3/16 3/16 5/16 1 1/2 4 Download CAD File
4047702 HPHV188S4031 KCPM15 * PLAIN 3/16 3/16 5/16 1 1/2 4 Download CAD File
3881453 HPHV188S4031L KC633M   PLAIN 3/16 3/16 5/16 2 1/2 4 Download CAD File
4047704 HPHV188S4031L KCPM15 * PLAIN 3/16 3/16 5/16 2 1/2 4 Download CAD File
3881454 HPHV188S4031LR015 KC633M   PLAIN 3/16 3/16 5/16 2 1/2 .015 4 Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang