Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Solid End Mills / METRIC / HARVI I™ • F4BS.. WM-WX-WL • Unequal Flute Spacing • Extended Neck • Chip Breaker
 • HARVI I™ • F4BS.. WM-WX-WL • Unequal Flute Spacing • Extended Neck • Chip Breaker

High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI™

HARVI I™ • F4BS.. WM-WX-WL • Unequal Flute Spacing • With Neck • Chipbreaker

 

Features and Benefits

 • Kennametal standard dimensions.
 • Centre cutting.
 • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
 • Chipbreaker profile.

SPECIFICATIONS

F4BS.. • 4-Flute with Neck and Chipbreaker • Metric

KCPM15 KCPM15
order number catalog number Grade First Choice mounting style D1 D D3 Ap1 max L3 L Z U  
2445715 F4BS0600AWM38R050 KC633M   PLAIN 6,00 6,00 5,80 9,00 18,00 63,00 0,50 4 Download CAD File
4046029 F4BS0600AWM38R050 KCPM15   PLAIN 6,00 6,00 5,80 9,00 18,00 63,00 0,50 4 Download CAD File
2445716 F4BS0600AWM38R100 KC633M   PLAIN 6,00 6,00 5,80 9,00 18,00 63,00 1,00 4 Download CAD File
4046030 F4BS0600AWM38R100 KCPM15   PLAIN 6,00 6,00 5,80 9,00 18,00 63,00 1,00 4 Download CAD File
4046328 F4BS0600BWM38R050 KCPM15   WELDON 6,00 6,00 5,80 9,00 18,00 63,00 0,50 4 Download CAD File
4046329 F4BS0600BWM38R100 KCPM15   WELDON 6,00 6,00 5,80 9,00 18,00 63,00 1,00 4 Download CAD File
2445717 F4BS0800AWM38R050 KC633M   PLAIN 8,00 8,00 7,80 12,00 24,00 68,00 0,50 4 Download CAD File
4046031 F4BS0800AWM38R050 KCPM15 * PLAIN 8,00 8,00 7,80 12,00 24,00 68,00 0,50 4 Download CAD File
2445718 F4BS0800AWM38R100 KC633M   PLAIN 8,00 8,00 7,80 12,00 24,00 68,00 1,00 4 Download CAD File
4046032 F4BS0800AWM38R100 KCPM15   PLAIN 8,00 8,00 7,80 12,00 24,00 68,00 1,00 4 Download CAD File
4046330 F4BS0800BWM38R050 KCPM15   WELDON 8,00 8,00 7,80 12,00 24,00 68,00 0,50 4 Download CAD File
4046331 F4BS0800BWM38R100 KCPM15   WELDON 8,00 8,00 7,80 12,00 24,00 68,00 1,00 4 Download CAD File
2406165 F4BS1000AWL38R050 KC633M   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 0,50 4 Download CAD File
4046303 F4BS1000AWL38R050 KCPM15 * PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 0,50 4 Download CAD File
2406170 F4BS1000AWL38R100 KC633M   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 1,00 4 Download CAD File
4046304 F4BS1000AWL38R100 KCPM15   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 1,00 4 Download CAD File
2406175 F4BS1000AWL38R200 KC633M   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 2,00 4 Download CAD File
4046305 F4BS1000AWL38R200 KCPM15   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 2,00 4 Download CAD File
2429687 F4BS1000AWL38R300 KC633M   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 3,00 4 Download CAD File
4046306 F4BS1000AWL38R300 KCPM15   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 3,00 4 Download CAD File
2406180 F4BS1000AWL38R400 KC633M   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 4,00 4 Download CAD File
4046307 F4BS1000AWL38R400 KCPM15   PLAIN 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 4,00 4 Download CAD File
4046332 F4BS1000BWL38R050 KCPM15   WELDON 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 0,50 4 Download CAD File
4046333 F4BS1000BWL38R100 KCPM15   WELDON 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 1,00 4 Download CAD File
4046334 F4BS1000BWL38R200 KCPM15   WELDON 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 2,00 4 Download CAD File
4046335 F4BS1000BWL38R300 KCPM15   WELDON 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 3,00 4 Download CAD File
4046336 F4BS1000BWL38R400 KCPM15   WELDON 10,00 10,00 9,50 15,00 30,00 76,00 4,00 4 Download CAD File
2406166 F4BS1200AWL38R050 KC633M   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 0,50 4 Download CAD File
4046308 F4BS1200AWL38R050 KCPM15   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 0,50 4 Download CAD File
2406171 F4BS1200AWL38R100 KC633M   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 1,00 4 Download CAD File
4046309 F4BS1200AWL38R100 KCPM15   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 1,00 4 Download CAD File
2406176 F4BS1200AWL38R200 KC633M   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 2,00 4 Download CAD File
4046310 F4BS1200AWL38R200 KCPM15   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 2,00 4 Download CAD File
2429688 F4BS1200AWL38R300 KC633M   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 3,00 4 Download CAD File
4046311 F4BS1200AWL38R300 KCPM15   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 3,00 4 Download CAD File
2406181 F4BS1200AWL38R400 KC633M   PLAIN 12,00 12,00 11,50 18,00 36,00 84,00 4,00 4 Download CAD File
4046312 F4BS1200AWL38R400

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang