Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Solid End Mills / METRIC / HARVI I™ • F4AS...DL • Unequal Flute Spacing
  • HARVI I™ • F4AS...DL • Unequal Flute Spacing

High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI™

HARVI I™ • F4AS...DL • Unequal Flute Spacing

 

Features and Benefits

  • Single tool for roughing and finishing applications.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
  • Centre cutting.

SPECIFICATIONS

F4AS...DL • 4-Flute • Metric

KCPM15 KCPM15

 

order number catalog number Grade First Choice mounting style D1 D Ap1 max L3 L BCH Z U  
1995602 F4AS0400ADL38 KC633M   PLAIN 4,00 6,00 12,00 11,00 55,00 0,40 4 Download CAD File
4046263 F4AS0400ADL38 KCPM15 * PLAIN 4,00 6,00 12,00 11,00 55,00 0,40 4 Download CAD File
2391783 F4AS0400BDL38 KC633M   WELDON 4,00 6,00 12,00 11,00 55,00 0,40 4 Download CAD File
4046264 F4AS0400BDL38 KCPM15 * WELDON 4,00 6,00 12,00 11,00 55,00 0,40 4 Download CAD File
1995603 F4AS0500ADL38 KC633M   PLAIN 5,00 6,00 13,00 13,00 57,00 0,40 4 Download CAD File
4046265 F4AS0500ADL38 KCPM15 * PLAIN 5,00 6,00 13,00 13,00 57,00 0,40 4 Download CAD File
2391784 F4AS0500BDL38 KC633M   WELDON 5,00 6,00 13,00 13,00 57,00 0,40 4 Download CAD File
4046266 F4AS0500BDL38 KCPM15 * WELDON 5,00 6,00 13,00 13,00 57,00 0,40 4 Download CAD File
1995604 F4AS0600ADL38 KC633M   PLAIN 6,00 6,00 13,00 13,00 57,00 0,40 4 Download CAD File
4046267 F4AS0600ADL38 KCPM15 * PLAIN 6,00 6,00 13,00 13,00 57,00 0,40 4 Download CAD File
2391787 F4AS0600BDL38 KC633M   WELDON 6,00 6,00 13,00 13,00 57,00 0,40 4 Download CAD File
4046268 F4AS0600BDL38 KCPM15 * WELDON 6,00 6,00 13,00 13,00 57,00 0,40 4 Download CAD File
1995605 F4AS0800ADL38 KC633M   PLAIN 8,00 8,00 16,00 16,00 63,00 0,40 4 Download CAD File
4046269 F4AS0800ADL38 KCPM15 * PLAIN 8,00 8,00 16,00 16,00 63,00 0,40 4 Download CAD File
2391788 F4AS0800BDL38 KC633M   WELDON 8,00 8,00 16,00 16,00 63,00 0,40 4 Download CAD File
4046270 F4AS0800BDL38 KCPM15 * WELDON 8,00 8,00 16,00 16,00 63,00 0,40 4 Download CAD File
1995606 F4AS1000ADL38 KC633M   PLAIN 10,00 10,00 22,00 22,00 72,00 0,50 4 Download CAD File
4046271 F4AS1000ADL38 KCPM15 * PLAIN 10,00 10,00 22,00 22,00 72,00 0,50 4 Download CAD File
2391790 F4AS1000BDL38 KC633M   WELDON 10,00 10,00 22,00 22,00 72,00 0,50 4 Download CAD File
4046272 F4AS1000BDL38 KCPM15 * WELDON 10,00 10,00 22,00 22,00 72,00 0,50 4 Download CAD File
1995607 F4AS1200ADL38 KC633M   PLAIN 12,00 12,00 26,00 26,00 83,00 0,50 4 Download CAD File
4046273 F4AS1200ADL38 KCPM15 * PLAIN 12,00 12,00 26,00 26,00 83,00 0,50 4 Download CAD File
2391823 F4AS1200BDL38 KC633M   WELDON 12,00 12,00 26,00 26,00 83,00 0,50 4 Download CAD File
4046274 F4AS1200BDL38 KCPM15 * WELDON 12,00 12,00 26,00 26,00 83,00 0,50 4 Download CAD File
1995608 F4AS1400ADL38 KC633M   PLAIN 14,00 14,00 26,00 26,00 83,00 0,50 4 Download CAD File
5344687 F4AS1400ADL38 KCPM15 * PLAIN 14,00 14,00 26,00 26,00 83,00 0,50 4 Download CAD File
2430464 F4AS1400BDL38 KC633M   WELDON 14,00 14,00 26,00 26,00 83,00 0,50 4 Download CAD File
4046275 F4AS1400BDL38 KCPM15 * WELDON 14,00 14,00 26,00 26,00 83,00 0,50 4 Download CAD File
1995609 F4AS1600ADL38 KC633M   PLAIN 16,00 16,00 32,00 32,00 92,00 0,50 4 Download CAD File
4046276 F4AS1600ADL38 KCPM15 * PLAIN 16,00 16,00 32,00 32,00 92,00 0,50 4 Download CAD File
2391825 F4AS1600BDL38 KC633M   WELDON 16,00 16,00 32,00 32,00 92,00 0,50 4 Download CAD File
4046277 F4AS1600BDL38 KCPM15 * WELDON 16,00 16,00 32,00 32,00 92,00 0,50 4 Download CAD File
1995610 F4AS1800ADL38 KC633M   PLAIN 18,00 18,00 32,00 32,00 92,00 0,50 4 Download CAD File
4046278 F4AS1800ADL38 KCPM15 * PLAIN 18,00 18,00 32,00 32,00 92,00 0,50 4 Download CAD File
2430465 F4AS1800BDL38 KC633M   WELDON 18,00 18,00 32,00 32,00 92,00 0,50 4 Download CAD File
4046279 F4AS1800BDL38 KCPM15 * WELDON 18,00 18,00 32,00 32,00 92,00 0,50 4 Download CAD File
1995611 F4AS2000ADL38 KC633M   PLAIN 20,00 20,00 38,00 38,00 104,00 0,50 4 Download CAD File
4046280 F4AS2000ADL38 KCPM15 * PLAIN 20,00 20,00 38,00 38,00 104,00 0,50 4 Download CAD File
2391826 F4AS2000BDL38 KC633M   WELDON 20,00 20,00 38,00 38,0

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang