Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Solid End Mills / F4AT...WS-WM-WL • Toroidal End • Long Reach
  • F4AT...WS-WM-WL • Toroidal End • Long Reach

High-Performance Solid Carbide End Mills • Hard Steels

F4AT...WS-WM-WL-WX • Toroidal End • Long Reach

 

Features and Benefits

  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
order number catalog number Grade D1 D D3 Ap1 max L3 L Z U  
2656999 F4AT0400AWS20R005 KC637M 4,00 6,00 3,80 2,00 10,00 45,00 0,50 4 Download CAD File
2657000 F4AT0400AWS20R010 KC637M 4,00 6,00 3,80 2,00 10,00 45,00 1,00 4 Download CAD File
2657001 F4AT0500AWS20R005 KC637M 5,00 6,00 4,80 2,50 12,00 50,00 0,50 4 Download CAD File
2657002 F4AT0500AWS20R010 KC637M 5,00 6,00 4,80 2,50 12,00 50,00 1,00 4 Download CAD File
2657123 F4AT0600AWS20R005 KC637M 6,00 6,00 5,80 3,00 12,00 50,00 0,50 4 Download CAD File
2657124 F4AT0600AWS20R020 KC637M 6,00 6,00 5,80 3,00 12,00 50,00 2,00 4 Download CAD File
2656983 F4AT0600AWL20R003 KC637M 6,00 6,00 5,80 6,00 42,00 80,00 0,30 4 Download CAD File
2656984 F4AT0600AWL20R005 KC637M 6,00 6,00 5,80 6,00 42,00 80,00 0,50 4 Download CAD File
2656985 F4AT0600AWL20R010 KC637M 6,00 6,00 5,80 6,00 42,00 80,00 1,00 4 Download CAD File
2657125 F4AT0800AWM20R005 KC637M 8,00 8,00 7,80 4,00 20,00 60,00 0,50 4 Download CAD File
2657126 F4AT0800AWM20R010 KC637M 8,00 8,00 7,80 4,00 20,00 60,00 1,00 4 Download CAD File
2657127 F4AT0800AWM20R020 KC637M 8,00 8,00 7,80 4,00 20,00 60,00 2,00 4 Download CAD File
2656986 F4AT0800AWL20R005 KC637M 8,00 8,00 7,80 8,00 52,00 90,00 0,50 4 Download CAD File
2656987 F4AT0800AWL20R010 KC637M 8,00 8,00 7,80 8,00 52,00 90,00 1,00 4 Download CAD File
2656988 F4AT0800AWL20R015 KC637M 8,00 8,00 7,80 8,00 52,00 90,00 1,50 4 Download CAD File
2656989 F4AT0800AWL20R020 KC637M 8,00 8,00 7,80 8,00 52,00 90,00 2,00 4 Download CAD File
2657128 F4AT1000AWM20R005 KC637M 10,00 10,00 9,80 5,00 24,00 70,00 0,50 4 Download CAD File
2657129 F4AT1000AWM20R010 KC637M 10,00 10,00 9,80 5,00 24,00 70,00 1,00 4 Download CAD File
2657130 F4AT1000AWM20R015 KC637M 10,00 10,00 9,80 5,00 24,00 70,00 1,50 4 Download CAD File
2657131 F4AT1000AWM20R020 KC637M 10,00 10,00 9,80 5,00 24,00 70,00 2,00 4 Download CAD File
2657132 F4AT1000AWM20R025 KC637M 10,00 10,00 9,80 5,00 24,00 70,00 2,50 4 Download CAD File
2656990 F4AT1000AWL20R005 KC637M 10,00 10,00 9,70 10,00 58,00 100,00 0,50 4 Download CAD File
2656991 F4AT1000AWL20R010 KC637M 10,00 10,00 9,70 10,00 58,00 100,00 1,00 4 Download CAD File
2656992 F4AT1000AWL20R015 KC637M 10,00 10,00 9,70 10,00 58,00 100,00 1,50 4 Download CAD File
2656993 F4AT1000AWL20R020 KC637M 10,00 10,00 9,70 10,00 58,00 100,00 2,00 4 Download CAD File
2656994 F4AT1000AWL20R025 KC637M 10,00 10,00 9,70 10,00 58,00 100,00 2,50 4 Download CAD File
2657133 F4AT1200AWL20R005 KC637M 12,00 12,00 11,80 6,00 24,00 75,00 0,50 4 Download CAD File
2657134 F4AT1200AWL20R010 KC637M 12,00 12,00 11,80 6,00 24,00 75,00 1,00 4 Download CAD File
2657135 F4AT1200AWL20R015 KC637M 12,00 12,00 11,80 6,00 24,00 75,00 1,50 4 Download CAD File
2657136 F4AT1200AWL20R020 KC637M 12,00 12,00 11,80 6,00 24,00 75,00 2,00 4 Download CAD File
2657137 F4AT1200AWL20R030 KC637M 12,00 12,00 11,80 6,00 24,00 75,00 3,00 4 Download CAD File
2656995 F4AT1200AWX20R010 KC637M 12,00 12,00 11,70 12,00 62,00 110,00 1,00 4 Download CAD File
2656996 F4AT1200AWX20R015 KC637M 12,00 12,00 11,70 12,00 62,00 110,00 1,50 4 Download CAD File
2656997 F4AT1200AWX20R020 KC637M 12,00 12,00 11,70 12,00 62,00 110,00 2,00 4 Download CAD File
2656998 F4AT1200AWX20R030 KC637M 12,00 12,00 11,70 12,00 62,00 110,00 3,00 4 Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang