Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Solid End Mills / F2AT...WM-WL-WX • Toroidal End • Long Reach
  • F2AT...WM-WL-WX • Toroidal End • Long Reach

High-Performance Solid Carbide End Mills • Hard Steels

F2AT...WM-WL-WX • Toroidal End • Long Reach

 

Features and Benefits

  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
order number catalog number Grade D1 D D3 Ap1 max L3 L Z U  
1996276 F2AT0200AWM20R003 KC637M 2,00 6,00 1,70 2,00 17,50 70,00 0,30 2 Download CAD File
1996243 F2AT0200AWM20R005 KC637M 2,00 6,00 1,70 2,00 17,50 70,00 0,50 2 Download CAD File
1996244 F2AT0300AWM20R005 KC637M 3,00 6,00 2,50 3,00 18,50 70,00 0,50 2 Download CAD File
1996277 F2AT0300AWM20R010 KC637M 3,00 6,00 2,50 3,00 18,50 70,00 1,00 2 Download CAD File
1996245 F2AT0400AWL20R005 KC637M 4,00 6,00 3,50 4,00 19,50 80,00 0,50 2 Download CAD File
1996278 F2AT0400AWL20R010 KC637M 4,00 6,00 3,50 4,00 19,50 80,00 1,00 2 Download CAD File
1996246 F2AT0500AWL20R005 KC637M 5,00 6,00 4,50 5,00 44,00 80,00 0,50 2 Download CAD File
1996279 F2AT0500AWL20R010 KC637M 5,00 6,00 4,50 5,00 44,00 80,00 1,00 2 Download CAD File
1996280 F2AT0600AWL20R005 KC637M 6,00 6,00 5,50 6,00 44,00 80,00 0,50 2 Download CAD File
1996247 F2AT0600AWL20R010 KC637M 6,00 6,00 5,50 6,00 44,00 80,00 1,00 2 Download CAD File
2657436 F2AT0600AWL20R015 KC637M 6,00 6,00 5,50 6,00 44,00 80,00 1,50 2 Download CAD File
1996281 F2AT0800AWL20R010 KC637M 8,00 8,00 7,00 8,00 54,00 90,00 1,00 2 Download CAD File
2657437 F2AT0800AWL20R015 KC637M 8,00 8,00 7,00 8,00 54,00 90,00 1,50 2 Download CAD File
1996248 F2AT0800AWL20R020 KC637M 8,00 8,00 7,00 8,00 54,00 90,00 2,00 2 Download CAD File
2657438 F2AT1000AWL20R005 KC637M 10,00 10,00 9,00 10,00 60,00 100,00 0,50 2 Download CAD File
2657439 F2AT1000AWL20R010 KC637M 10,00 10,00 9,00 10,00 60,00 100,00 1,00 2 Download CAD File
1996282 F2AT1000AWL20R020 KC637M 10,00 10,00 9,00 10,00 60,00 100,00 2,00 2 Download CAD File
1996249 F2AT1000AWL20R030 KC637M 10,00 10,00 9,00 10,00 60,00 100,00 3,00 2 Download CAD File
2657440 F2AT1200AWX20R005 KC637M 12,00 12,00 11,00 12,00 65,00 110,00 0,50 2 Download CAD File
2657441 F2AT1200AWX20R010 KC637M 12,00 12,00 11,00 12,00 65,00 110,00 1,00 2 Download CAD File
1996283 F2AT1200AWX20R030 KC637M 12,00 12,00 11,00 12,00 65,00 110,00 3,00 2 Download CAD File
1723133 F2AT1200AWX20R040 K600 12,00 12,00 11,00 12,00 65,00 110,00 4,00 2 Download CAD File
1996250 F2AT1200AWX20R040 KC637M 12,00 12,00 11,00 12,00 65,00 110,00 4,00 2 Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang