Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Indexable Milling / Milling Metric Tools / Face Mills / Dodeka™ High-Feed 15° • Shell Mills
 • Dodeka™ High-Feed 15° • Shell Mills

Dodeka™ High-Feed (HF) 15°

Shell Mills

Features and Benefits

 • High feed rates for rough face milling.
 • 2mm depth-of-cut capability.
 • Twelve cutting edges per insert.
 

SPECIFICATIONS

Dodeka High-Feed 15° • Shell Mills

Show  entries
Column FilterSearch: 
order number catalog number First Choice D1 D1 max D D4 D6 L Ap1 max Z kg max RPM
4042332 KSHRHF50A04RS15HN09 * 50 67,9 22 38 40 2,2 4 0,41 11400
4042533 KSHRHF63A05RS15HN09 * 63 80,9 22 50 40 2,2 5 0,65 8950
4042534 KSHRHF80A06RS15HN09 * 80 97,9 27 60 50 2,2 6 1,24 7300
4042535 KSHRHF100B08RS15HN09 * 100 117,9 32 80 50 2,2 8 1,89 5900
4042536 KSHRHF125B09RS15HN09 * 125 142,9 40 90 63 2,2 9 3,23 4800
4042537 KSHRHF160C12RS15HN09   160 177,9 40 67 110 63 2,2 12 5,14 3900
Showing 1 to 6 of 6 entries
PreviousNext
 
 

PRODUCT USAGE /

 • Insert Selection Guide

  Material Group Light Machining General Purpose Heavy Machining
  (Light geometry)   (Strong geometry)
  wear resistance
  toughness
  Geometry Grade Geometry Grade Geometry Grade
  P1–P2 .E..LD KC725M .S..GD KCPM40 .S..HD KCPM40
  P3–P4 .E..LD KC522M .S..GD KCPM40 .S..HD KCPM40
  P5–P6 .E..LD KC522M .S..GD KCPK30 .S..HD KCPK30
  M1–M2 .E..LD KC725M .S..GD KC725M .S..HD KC725M
  M3 .E..LD KC522M .S..GD KCPK30 .S..HD KCPK30
  K1–K2 .E..LD KCK15 .S..GD KCK15 .S..HD KCK15
  K3 .E..LD KC520M .S..GD KCPK30 .S..HD KCPK30
  N1–N2 .F..LDJ KC410M .F..LDJ KC410M .F..LDJ KC410M
  N3 .F..LDJ KC410M .F..LDJ KC410M .F..LDJ KC410M
  S1–S2 .E..LD KC522M .S..GD KC725M .S..HD KC725M
  S3 .E..LD KCSM30 .S..GD KCSM40 .S..HD KCSM40
  S4 .E..LD KCSM40 .S..GD KCSM40 .S..HD KCSM40
  H1
  Material Group Light Machining General Purpose Heavy Machining
    Geometry Grade Geometry Grade Geometry Grade
  P1–P2 .E..LD KC725M .S..GD KCPM40 .S..HD KCPM40
  P3–P4 .E..LD KC522M .S..GD KCPM40 .S..HD KCPM40
  P5–P6 .E..LD KC522M .S..GD KCPK30 .S..HD KCPK30
  M1–M2 .E..LD KC725M .S..GD KC725M .S..HD KC725M
  M3 .E..LD KC522M .S..GD KCPK30 .S..HD KCPK30
  K1–K2 .E..LD KCK15 .S..GD KCK15 .S..HD KCK15
  K3 .E..LD KC520M .S..GD KCPK30 .S..HD KCPK30
  N1–N2 .F..LDJ KC410M .F..LDJ KC410M .F..LDJ KC410M
  N3 .F..LDJ KC410M .F..LDJ KC410M .F..LDJ KC410M
  S1–S2 .E..LD KC522M .S..GD KC725M .S..HD KC725M
  S3 .E..LD KCSM30 .S..GD KCSM40 .S..HD KCSM40
  S4 .E..LD KCSM40 .S..GD KCSM40 .S..HD KCSM40
  H1

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang