Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / O.D. and I.D. Turning / High Performance Inserts / DNGG-FS
  • DNGG-FS

ISO Carbide Inserts

Kenloc™ Inserts

 

Features and Benefits

  • Finishing geometry utilized when edge line sharpness is critical such as high-temperature and stainless applications.
          D L10 S D1  
order number ISO catalog number ANSI catalog number Grade First Choice mm in mm in mm in mm in mm in  
2250775 DNGG110402FS DNGG3305FS KC5010   9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,2 .008 3,81 .150 Download CAD File
5109290 DNGG110402FS DNGG3305FS KCU10 * 9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,2 .008 3,81 .150 Download CAD File
4050471 DNGG110402FS DNGG3305FS KCU25   9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,2 .008 3,81 .150 Download CAD File
5109291 DNGG110404FS DNGG331FS KCU10 * 9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,4 1/64 3,81 .150 Download CAD File
2250777 DNGG110408FS DNGG332FS KC5010   9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,8 1/32 3,81 .150 Download CAD File
5109292 DNGG110408FS DNGG332FS KCU10 * 9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,8 1/32 3,81 .150 Download CAD File
5109293 DNGG150401FS DNGG430FS KCU10 * 12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,1 .004 5,16 .203 Download CAD File
2229552 DNGG150402FS DNGG4305FS KC5010   12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,2 .008 5,16 .203 Download CAD File
5109294 DNGG150402FS DNGG4305FS KCU10 * 12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,2 .008 5,16 .203 Download CAD File
4050472 DNGG150402FS DNGG4305FS KCU25 * 12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,2 .008 5,16 .203 Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang