Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / O.D. and I.D. Turning / External Machining • Tool Holders / DCKN-KC 75°
  • DCKN-KC 75°

Kenclamp™ Toolholders

Kenloc™ Inserts

 

SPECIFICATIONS

DCKN-KC 75°

                   
 
 
order number catalog number H B F L1 LH L1A B3 gage insert shim shim screw Torx Plus clamp assembly Torx Plus slotted pin optional lock pin
right hand
2273083 DCKNR2020K12KC04 20 20 25,0 125 32,0 3,1 6,0 CN..120408 ICSN433 KMSP415IP 15 IP CM234R ASSY 15 IP SSP025016M KLM4615IP
1875200 DCKNR2525M12KC04 25 25 32,0 150 32,0 3,1 CN..120408 ICSN443 KMSP415IP 15 IP CM234R ASSY 15 IP SSP025016M KLM4615IP
2273084 DCKNR3225P12KC04 32 25 32,0 170 32,0 3,1 CN..120408 ICSN443 KMSP415IP 15 IP CM234R ASSY 15 IP SSP025016M KLM46L15IP
2273085 DCKNR3232P16KC06 32 32 40,0 170 32,0 3,8 CN..160612 ICSN543 KMSP515IP 15 IP CM209R ASSY 15 IP SSP025016M KLM58L15IP
left hand
2273087 DCKNL2020K12KC04 20 20 25,0 125 32,0 3,1 6,0 CN..120408 ICSN433 KMSP415IP 15 IP CM234R ASSY 15 IP SSP025016M KLM4615IP
1875204 DCKNL2525M12KC04 25 25 32,0 150 32,0 3,1 CN..120408 ICSN443 KMSP415IP 15 IP CM234R ASSY 15 IP SSP025016M KLM4615IP
2273088 DCKNL3225P12KC04 32 25 32,0 170 32,0 3,1 CN..120408 ICSN443 KMSP415IP 15 IP CM234R ASSY 15 IP SSP025016M KLM46L15IP

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang