Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Railroad Turning / Wheel Reprofiling / Wheelset Turning / Cartridge WLJN
 • Cartridge WLJN

Wheel Reprofiling/Wheelset Truing

Basic Shanks and Cartridges • Wheelset Truing

 
 

SPECIFICATIONS

 
 

PRODUCT USAGE /

 • Spare Parts

      H1 B F L10 L1 L  
  order number catalog number mm in mm in mm in mm in mm in mm in gage insert
  6049016 WLJNL32CA19S 32,00 1.260 22,60 .890 23,00 .906 19,050 .750 35,00 1.38 42,70 1.681 LNUX191950RRP
  6049018 WLJNL32CA30S 32,00 1.260 22,60 .890 23,50 .925 30,000 1.181 35,00 1.38 45,00 1.772 LNUX301960RRP
  6049015 WLJNR32CA19S 32,00 1.260 22,60 .890 23,00 .906 19,050 .750 35,00 1.38 42,70 1.681 LNUX191950RRP
  6049017 WLJNR32CA30S 32,00 1.260 22,60 .890 23,50 .925 30,000 1.181 35,00 1.38 45,00 1.772 LNUX301960RRP

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang