Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution • Modular Straight PSC System with Coolant
  • Beyond Evolution • Modular Straight PSC System with Coolant

Grooving and Cut-Off

Beyond™ Evolution™ Modular PSC Units

 

Features and Benefits

  • Standard PSC Quick Change platform.
  • Through the pocket coolant capable.
  • Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
      L1 F  
 
   
order number catalog number CSMS system size mm in mm in blade size blade screw Torx clamp screw Torx  
  right hand Download CAD File
6000028 PSC40KGMSR50C PSC40 63,5 2.50 10,0 .39 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5405654 PSC50KGMSR65C PSC50 49,0 1.93 25,5 1.00 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000152 PSC50KGMSR50C PSC50 63,5 2.50 15,0 .59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000464 PSC63KGMSR65C PSC63 60,5 2.38 21,0 .83 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000211 PSC63KGMSR50C PSC63 65,5 2.58 22,0 .87 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000468 PSC80KGMSR65C PSC80 68,5 2.70 29,0 1.14 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000216 PSC80KGMSR50C PSC80 73,5 2.89 30,0 1.18 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
  left hand Download CAD File
6000029 PSC40KGMSL50C PSC40 63,5 2.50 10,0 .39 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5405655 PSC50KGMSL65C PSC50 49,0 1.93 25,5 1.00 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000153 PSC50KGMSL50C PSC50 63,5 2.50 15,0 .59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000465 PSC63KGMSL65C PSC63 60,5 2.38 21,0 .83 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000213 PSC63KGMSL50C PSC63 65,5 2.58 22,0 .87 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000469 PSC80KGMSL65C PSC80 68,5 2.70 29,0 1.14 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000217 PSC80KGMSL50C PSC80 73,5 2.89 30,0 1.18 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang