Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution • Modular Straight KM System with Coolant
  • Beyond Evolution • Modular Straight KM System with Coolant

Grooving and Cut-Off

Beyond™ Evolution™ Modular KM™ Units

 

Features and Benefits

  • Best-in-class KM Quick Change platform.
  • Through the pocket coolant capable.
  • Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
      L1 F  
 
   
order number catalog number CSMS system size mm in mm in blade size blade screw Torx clamp screw Torx  
  right hand Download CAD File
5999790 KM40TSKGMSR50C KM40TS 53,5 2.11 15,0 .59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999864 KM50TSKGMSR50C KM50TS 58,5 2.30 23,0 .91 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999948 KM63TSKGMSR50C KM63TS 63,5 2.50 31,0 1.22 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999972 KM63XMZKGMSR50CY KM63XMZ 63,5 2.50 31,0 1.22 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000018 KM80ATCKGMSR50C KM80ATC 66,5 2.62 41,0 1.61 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000014 KM80TSKGMSR50C KM80TS 66,5 2.62 41,0 1.61 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
  left hand Download CAD File
5999861 KM40TSKGMSL50C KM40TS 53,5 2.11 15,0 .59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999865 KM50TSKGMSL50C KM50TS 58,5 2.30 23,0 .91 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999949 KM63TSKGMSL50C KM63TS 63,5 2.50 31,0 1.22 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999973 KM63XMZKGMSLF50CY KM63XMZ 63,5 2.50 31,0 1.22 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000019 KM80ATCKGMSL50C KM80ATC 66,5 2.62 41,0 1.61 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000015 KM80TSKGMSL50C KM80TS 66,5 2.62 41,0 1.61 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang