Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution • Modular Endmount PSC System with Coolant
  • Beyond Evolution • Modular Endmount PSC System with Coolant

Grooving and Cut-Off

Beyond™ Evolution™ Modular PSC Units

 

Features and Benefits

  • Standard PSC Quick Change platform.
  • Through the pocket coolant capable.
  • Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
      L1 F  
 
   
order number catalog number CSMS system size mm in mm in blade size blade screw Torx clamp screw Torx  
  right hand Download CAD File
6000026 PSC40KGMER50C PSC40 33,0 1.30 20,5 .81 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000030 PSC50KGMER50C PSC50 43,0 1.69 25,5 1.00 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5405652 PSC50KGMER65C PSC50 55,5 2.19 22,0 .87 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000159 PSC63KGMER50C PSC63 48,0 1.89 32,5 1.28 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000462 PSC63KGMER65C PSC63 49,0 1.93 32,5 1.28 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000466 PSC80KGMER65C PSC80 57,0 2.24 40,5 1.59 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000214 PSC80KGMER50C PSC80 58,0 2.28 40,5 1.59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
  left hand Download CAD File
6000027 PSC40KGMEL50C PSC40 33,0 1.30 20,5 .81 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000151 PSC50KGMEL50C PSC50 43,0 1.69 25,5 1.00 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5405653 PSC50KGMEL65C PSC50 55,5 2.19 22,0 .87 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000160 PSC63KGMEL50C PSC63 48,0 1.89 32,5 1.28 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000463 PSC63KGMEL65C PSC63 49,0 1.93 32,5 1.28 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000467 PSC80KGMEL65C PSC80 57,0 2.24 40,5 1.59 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000215 PSC80KGMEL50C PSC80 58,0 2.28 40,5 1.59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang