Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution • Modular Endmount KM System with Coolant
  • Beyond Evolution • Modular Endmount KM System with Coolant

Grooving and Cut-Off

Beyond™ Evolution™ Modular KM™ Units

 

Features and Benefits

  • Best-in-class KM Quick Change platform.
  • Through the pocket coolant capable.
  • Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
      L1 F  
 
   
order number catalog number CSMS system size mm in mm in blade size blade screw Torx clamp screw Torx  
  right hand Download CAD File
5999788 KM40TSKGMER50C KM40TS 28,0 1.10 20,5 .81 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999862 KM50TSKGMER50C KM50TS 38,0 1.50 25,5 1.00 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000410 KM50TSKGMER65C KM50TS 47,0 1.85 25,5 1.00 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000425 KM63TSKGMER65C KM63TS 47,0 1.85 32,5 1.28 65 MS1163 T30 Download CAD File
5999946 KM63TSKGMER50C KM63TS 48,0 1.89 32,5 1.28 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999950 KM63XMZKGMER50CY KM63XMZ 48,0 1.89 32,5 1.28 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6017697 KM80ATCKGMER65C KM80ATC 57,0 2.24 40,5 1.59 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000016 KM80ATCKGMER50C KM80ATC 58,0 2.28 40,5 1.59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6017693 KM80TSKGMER65C KM80TS 57,0 2.24 40,5 1.59 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000012 KM80TSKGMER50C KM80TS 58,0 2.28 40,5 1.59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
  left hand Download CAD File
5999789 KM40TSKGMEL50C KM40TS 28,0 1.10 20,5 .81 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999863 KM50TSKGMEL50C KM50TS 38,0 1.50 25,5 1.00 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6000421 KM50TSKGMEL65C KM50TS 47,0 1.85 25,5 1.00 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000430 KM63TSKGMEL65C KM63TS 47,0 1.85 32,5 1.28 65 MS1163 T30 Download CAD File
5999947 KM63TSKGMEL50C KM63TS 48,0 1.89 32,5 1.28 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5999971 KM63XMZKGMELF50CY KM63XMZ 48,0 1.89 32,5 1.28 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6017698 KM80ATCKGMEL65C KM80ATC 57,0 2.24 40,5 1.59 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000017 KM80ATCKGMEL50C KM80ATC 58,0 2.28 40,5 1.59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
6017694 KM80TSKGMEL65C KM80TS 57,0 2.24 40,5 1.59 65 MS1163 T30 Download CAD File
6000013 KM80TSKGMEL50C KM80TS 58,0 2.28 40,5 1.59 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang