Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution • KGMS-C • Metric
  • Beyond Evolution • KGMS-C • Metric

Grooving and Cut-Off

Modular Toolholder

 

Features and Benefits

  • Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
  • Through the pocket coolant capable.
                         
 
   
order number catalog number B H H1 L1 F CS CF LS H2 H3 blade size blade screw Torx clamping screw Torx  
  right hand Download CAD File
5979190 KGMSR2525M50C 25 25 25 138,75 13,84 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 109,00 1.67 7,00 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979745 KGMSR2525M65C 25 25 25 150,00 13,00 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 122,00 2.16 14,00 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979746 KGMSR3232P50C 32 32 32 158,75 20,81 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 133,62 1.67 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979747 KGMSR3232P65C 32 32 32 170,00 20,00 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 138,50 2.12 7,00 65 MS1163 T30 Download CAD File
  left hand Download CAD File
5979191 KGMSL2525M50C 25 25 25 138,75 13,84 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 109,00 1.67 7,00 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979748 KGMSL2525M65C 25 25 25 150,00 13,00 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 122,00 2.16 14,00 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979749 KGMSL3232P50C 32 32 32 158,75 20,80 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 133,62 1.74 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979750 KGMSL3232P65C 32 32 32 170,00 20,00 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 142,00 2.12 7,00 65 MS1163 T30 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang