Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution • KGMS-C • Inch
  • Beyond Evolution • KGMS-C • Inch

Grooving and Cut-Off

Modular Toolholder

 

Features and Benefits

  • Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
  • Through the pocket coolant capable.
                         
 
   
order number catalog number H H1 B L1 LS F CS CF H2 H3 blade size blade screw Torx clamp screw Torx  
  right hand Download CAD File
5979194 KGMSR1650C 1.00 1.00 1.00 5.5 4.27 .56 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 1.67 6,35 50 T25 T25 Download CAD File
5979801 KGMSR1665C 1.00 1.00 1.00 6.0 4.62 .53 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 2.10 12,70 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979802 KGMSR2050C 1.25 1.25 1.25 5.5 4.72 .81 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 1.78 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979803 KGMSR2065C 1.25 1.25 1.25 6.0 4.88 .78 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 2.09 6,35 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979804 KGMSR2450C 1.50 1.50 1.50 5.5 4.72 1.06 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 2.03 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979805 KGMSR2465C 1.50 1.50 1.50 7.0 5.90 1.03 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 2.09 65 MS1163 T30 Download CAD File
  left hand Download CAD File
5979195 KGMSL1650C 1.00 1.00 1.00 5.5 4.27 .56 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 1.67 6,35 50 T25 T25 Download CAD File
5979806 KGMSL1665C 1.00 1.00 1.00 6.0 4.62 .52 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 2.10 12,70 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979807 KGMSL2050C 1.25 1.25 1.25 5.5 4.72 .81 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 1.78 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979808 KGMSL2065C 1.25 1.25 1.25 6.0 4.88 .78 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 2.09 6,35 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979809 KGMSL2450C 1.50 1.50 1.50 5.5 4.74 1.06 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 2.03 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979810 KGMSL2465C 1.50 1.50 1.50 7.0 5.90 1.03 1/8 - 27 NPTF 1/8 - 27 NPTF 2.09 65 MS1163 T30 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang