Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution • KGME-C • Metric
  • Beyond Evolution • KGME-C • Metric

Grooving and Cut-Off

Modular Toolholder

 

Features and Benefits

  • Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
  • Through the pocket coolant capable.
                     
 
   
order number catalog number B H H1 L1 F LS H2 H3 blade size blade screw Torx clamping screw Torx  
  right hand Download CAD File
5979765 KGMER2525M65C 25 25 25 138,15 35,00 117,00 2.13 14,00 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979192 KGMER2525M50C 25 25 25 139,25 40,00 124,85 1.67 7,00 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979767 KGMER3232P65C 32 32 32 158,15 35,00 137,00 2.13 7,00 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979766 KGMER3232P50C 32 32 32 159,25 40,00 145,25 1.67 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
  left hand Download CAD File
5979768 KGMEL2525M65C 25 25 25 138,15 35,00 117,00 2.13 14,00 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979193 KGMEL2525M50C 25 25 25 139,25 40,00 124,85 1.67 7,00 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979770 KGMEL3232P65C 32 32 32 158,15 35,00 137,00 2.13 7,00 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979769 KGMEL3232P50C 32 32 32 159,25 40,00 145,25 1.67 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang