Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution • KGME-C • Inch
  • Beyond Evolution • KGME-C • Inch

Grooving and Cut-Off

Modular Toolholder

 

Features and Benefits

  • Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
  • Through the pocket coolant capable.
                     
 
   
order number catalog number H H1 B L1 LS F H2 H3 blade size blade screw Torx clamp screw Torx  
  right hand Download CAD File
5979196 KGMER1650C 1.00 1.00 1.00 5.5 4.96 1.58 1.67 6,35 50 T25 T25 Download CAD File
5979814 KGMER1665C 1.00 1.00 1.00 5.5 4.70 1.38 2.09 12,70 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979815 KGMER2050C 1.25 1.25 1.25 5.5 4.96 1.58 1.67 50 T25 T25 Download CAD File
5979816 KGMER2065C 1.25 1.25 1.25 5.5 4.70 1.38 2.09 6,35 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979817 KGMER2450C 1.50 1.50 1.50 5.5 4.96 1.58 1.92 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979818 KGMER2465C 1.50 1.50 1.50 6.5 5.70 1.49 2.09 65 MS1163 T30 Download CAD File
  left hand Download CAD File
5979197 KGMEL1650C 1.00 1.00 1.00 5.5 4.96 1.58 1.67 6,35 50 T25 T25 Download CAD File
5979819 KGMEL1665C 1.00 1.00 1.00 5.5 4.70 1.38 2.09 12,70 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979820 KGMEL2050C 1.25 1.25 1.25 5.5 4.96 1.58 1.67 50 T25 T25 Download CAD File
5979881 KGMEL2065C 1.25 1.25 1.25 5.5 4.70 1.38 2.09 6,35 65 MS1163 T30 Download CAD File
5979882 KGMEL2450C 1.50 1.50 1.50 5.5 4.96 1.58 1.92 50 MS1162 T25 MS2002 T25 Download CAD File
5979883 KGMEL2465C 1.50 1.50 1.50 6.5 5.70 1.49 2.09 65 MS1163 T30 Download CAD File

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang