Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao tiện / Grooving and Cut-Off / Beyond Evolution Cut-Off Inserts • CL Precision Molded • Metric
  • Beyond Evolution Cut-Off Inserts • CL Precision Molded • Metric

Grooving and Cut-Off

Beyond™ Evolution™ Cut-Off Inserts

 

Features and Benefits

  • Most aggressive chipbreaker.
  • For use in long chipping materials.
  • Problem solver.
        W W tol ± LI     RR RL  
order number catalog number Grade seat size mm in mm in mm in αR αL mm in mm in  
5533448 EC014M1BL06CL01 KCU25 1B 1,400 .055 0,050 .002 9,00 .355 6 0,15 .006 Download CAD File
5533137 EC014M1BN00CL01 KCU25 1B 1,400 .055 0,050 .002 9,00 .355 0,15 .006 0,15 .006 Download CAD File
5533449 EC014M1BR06CL01 KCU25 1B 1,400 .055 0,050 .002 9,00 .355 6 0,15 .006 Download CAD File
5533510 EC020M02L06CL02 KCU25 2 2,000 .079 0,050 .002 8,96 .353 6 0,20 .008 Download CAD File
5533138 EC020M02N00CL02 KCU25 2 2,000 .079 0,050 .002 8,97 .353 0,20 .008 0,20 .008 Download CAD File
5533511 EC020M02R06CL02 KCU25 2 2,000 .079 0,050 .002 8,96 .353 6 0,20 .005 Download CAD File
5533512 EC030M03L06CL02 KCU25 3 3,000 .118 0,075 .003 9,59 .378 6 0,20 .008 Download CAD File
5533080 EC030M03N00CL02 KCU25 3 3,000 .118 0,075 .003 9,60 .378 0,20 .008 0,20 .008 Download CAD File
5533513 EC030M03R06CL02 KCU25 3 3,000 .118 0,075 .003 9,59 .378 6 0,20 .008 Download CAD File
5533514 EC040M04L06CL02 KCU25 4 4,000 .158 0,075 .003 10,19 .401 6 0,20 .008 Download CAD File
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang