Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao khoan / High Performance Solid Carbide Drills / Flat Bottom Drills • Flat-Bottom Applications / Application Data • Flat Bottom Drills • B707*FBS Series • Grade KN15 • Through Coolant
  • Application Data • Flat Bottom Drills • B707*FBS Series • Grade KN15 • Through Coolant


High-Performance Solid Carbide Drills

Application Data

SPECIFICATIONS

Flat-Bottom Drills • B707_FBS Series • Grade KN15™ • Through Coolant • Drill Diameters .1181–.7874″ • Inch

   
 
         
  Cutting Speed — vc     Metric
  Range — m/min     Recommended Feed Rate (f) by Diameter
Material Group min Starting Value max   3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0
N 1 120 260 400 mm/dev 0,07–0,11 0,08–0,12 0,13–0,17 0,14–0,21 0,15–0,22 0,17–0,23 0,19–0,25 0,22–0,27
  2 120 250 280 mm/dev 0,08–0,12 0,08–0,13 0,09–0,19 0,14–0,23 0,15–0,24 0,19–0,31 0,21–0,35 0,24–0,37
  3 100 200 260 mm/dev 0,08–0,13 0,08–0,14 0,09–0,20 0,15–0,24 0,16–0,26 0,20–0,33 0,22–0,37 0,26–0,40
  4 60 150 200 mm/dev 0,03–0,05 0,03–0,06 0,03–0,06 0,04–0,06 0,05–0,07 0,05–0,08 0,05–0,08 0,06–0,09
 
   
 
         
  Cutting Speed — vc Inch
  Range — SFM Recommended Feed Rate (f) by Diameter
Material Group min Starting Value max   1/8 .125 3/16 .188 1/4 .250 5/16 .313 3/8 .375 1/2 .500 5/8 .625 3/4 .750
N 1 390 850 1310 ipr .003–.004 .003–.005 .005–.007 .006–.008 .006–.009 .007–.009 .007–.010 .009–.011
  2 390 820 920 ipr .003–.005 .003–.005 .003–.007 .006–.009 .006–.010 .007–.012 .008–.014 .010–.015
  3 330 660 850 ipr .003–.005 .003–.006 .004–.008 .006–.010 .006–.010 .008–.013 .009–.015 .010–.016
  4 200 490 660 ipr .001–.002 .001–.002 .001–.002 .002–.003 .002–.003 .002–.003 .002–.003 .002–.003

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang