Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao khoan / High Performance Solid Carbide Drills / Flat Bottom Drills • Flat-Bottom Applications / Application Data • Flat Bottom Drills • B707*FBL Series • Grade KCMS15 • Through Coolant
  • Application Data • Flat Bottom Drills • B707*FBL Series • Grade KCMS15 • Through Coolant


High-Performance Solid Carbide Drills

Application Data

SPECIFICATIONS

Flat-Bottom Drills • B707_FBL Series • Grade KCMS15™ • Through Coolant • Drill Diameters .1181–.7874″ • Inch

   
 
         
  Cutting Speed — vc Metric
  Range — m/min Recommended Feed Rate (f) by Diameter
Material Group min Starting Value max   3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0
P 5 45 50 60 mm/dev 0,04–0,08 0,05–0,09 0,06–0,12 0,09–0,15 0,10–0,16 0,12–0,20 0,14–0,23 0,16–0,24
  6 40 50 60 mm/dev 0,03–0,06 0,04–0,07 0,04–0,10 0,08–0,12 0,09–0,14 0,10–0,16 0,12–0,18 0,14–0,20
M 1 40 50 60 mm/dev 0,04–0,08 0,05–0,09 0,06–0,12 0,09–0,15 0,10–0,16 0,12–0,20 0,14–0,23 0,16–0,24
  2 40 50 80 mm/dev 0,06–0,11 0,07–0,11 0,08–0,16 0,12–0,20 0,13–0,21 0,16–0,27 0,18–0,31 0,21–0,33
  3 40 55 70 mm/dev 0,03–0,04 0,03–0,05 0,04–0,06 0,04–0,07 0,05–0,08 0,06–0,10 0,07–0,11 0,08–0,12
S 1 20 25 30 mm/dev 0,06–0,08 0,06–0,08 0,07–0,10 0,10–0,13 0,11–0,14 0,12–0,16 0,14–0,19 0,17–0,22
  2 10 20 30 mm/dev 0,05–0,07 0,05–0,07 0,06–0,08 0,08–0,11 0,09–0,12 0,10–0,13 0,12–0,16 0,14–0,18
  3 30 25 50 mm/dev 0,03–0,05 0,03–0,05 0,04–0,08 0,05–0,10 0,05–0,10 0,05–0,10 0,07–0,11 0,08–0,12
  4 30 25 50 mm/dev 0,03–0,05 0,03–0,05 0,04–0,08 0,05–0,10 0,05–0,10 0,05–0,10 0,07–0,11 0,08–0,12
 
   
 
         
  Cutting Speed — vc Inch
  Range — SFM Recommended Feed Rate (f) by Diameter
Material Group min Starting Value max   1/8 .125 3/16 .188 1/4 .250 5/16 .313 3/8 .375 1/2 .500 5/8 .625 3/4 .750
P 5 150 160 200 IPR .002–.003 .002–.003 .002–.005 .004–.006 .004–.006 .005–.008 .005–.009 .006–.010
  6 130 160 200 IPR .001–.002 .002–.003 .002–.004 .003–.005 .004–.006 .004–.006 .005–.007 .006–.008
M 1 130 160 200 IPR .002–.003 .002–.003 .002–.005 .004–.006 .004–.006 .005–.008 .005–.009 .006–.010
  2 130 160 260 IPR .002–.004 .003–.005 .003–.006 .005–.008 .005–.008 .006–.011 .007–.012 .008–.013
  3 130 180 230 IPR .001–.002 .001–.002 .002 .002–.003 .002–.003 .002–.004 .003–.005 .003–.005
S 1 70 80 100 IPR .002–.003 .002–.003 .003–.004 .004–.005 .004–.006 .005–.006 .006–.007 .007–.009
  2 30 70 100 IPR .002–.003 .002–.003 .002–.003 .003–.004 .004–.005 .004–.005 .005–.006 .006–.007
  3 100 80 160 IPR .001–.002 .001–.002 .002–.003 .002–.004 .002–.004 .002–.004 .003–.004 .003–.005
  4 100 80 160 IPR .001–.002 .001–.002 .002–.003 .002–.004 .002–.004 .002–.004 .003–.004 .003–.005

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang