Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Indexable Milling / Insert Section / ADKT-GB
  • ADKT-GB

SPECIFICATIONS

ADKT-GB

 

        LI W S BS
order number ISO catalog number ANSI catalog number Grade mm in mm in mm in mm in mm in
1566361 ADKT1545PDERGB ADKT2328PDER5GB KC520M 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,64 .104 ,79 .031
1566362 ADKT1545PDERGB ADKT2328PDER5GB KC525M 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,64 .104 ,79 .031
1156247 ADKT1545PDERGB ADKT2328PDER5GB KC725M 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,64 .104 ,79 .031
2209971 ADKT1545PDERGB ADKT2328PDER5GB KCPK30 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,64 .104 ,79 .031
5520499 ADKT1545PDERGB ADKT2328PDER5GB KCSM30 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,64 .104 ,79 .031
6172420 ADKT1545PDERGB ADKT2328PDER5GB KCSM40 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,64 .104 ,79 .031
1596127 ADKT1545PDSRGB ADKT2328PDSR5GB KC520M 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,63 .103 ,79 .031
1596157 ADKT1545PDSRGB ADKT2328PDSR5GB KC725M 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,63 .103 ,79 .031
2209972 ADKT1545PDSRGB ADKT2328PDSR5GB KCPK30 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,63 .103 ,79 .031
1566365 ADKT154512PDERGB ADKT23283PDER5GB KC520M 15,00 .591 10,00 .394 4,50 .177 2,64 .104 1,19 .047
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang