Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Indexable Milling / Insert Section / ADCT-LD
  • ADCT-LD

SPECIFICATIONS

ADCT-LD

        LI W S BS
order number ISO catalog number ANSI catalog number Grade mm in mm in mm in mm in mm in
2216894 ADCT1545PDERLD ADCT2328PDER5LD KC725M 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 3,45 .136 0,79 .031
5520680 ADCT1545PDERLD ADCT2328PDER5LD KCSM30 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 3,45 .136 0,79 .031
6172431 ADCT1545PDERLD ADCT2328PDER5LD KCSM40 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 3,45 .136 0,79 .031
2229381 ADCT1545PDFRLDJ ADCT2328PDFR5LDJ KC410M 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 3,45 .136 0,79 .031
2229379 ADCT1545PDSRLD ADCT2328PDSR5LD KC522M 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 3,45 .136 0,79 .031
2229377 ADCT1545PDSRLD ADCT2328PDSR5LD KC725M 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 3,45 .136 0,79 .031
2229380 ADCT1545PDSRLD ADCT2328PDSR5LD KCPK30 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 3,45 .136 0,79 .031
6172467 ADCT1545PDSRLD ADCT2328PDSR5LD KCSM40 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 3,45 .136 0,79 .031
2229422 ADCT154512PDERLD ADCT23283PDER5LD KC725M 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 2,25 .089 1,19 .047
6172463 ADCT154512PDERLD ADCT23283PDER5LD KCSM40 15,34 .604 10,00 .394 4,50 .177 2,25 .089 1,19 .047
 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang