Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty
 • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / Dao phay / Indexable Milling / Insert Section / 4.21-611
 • 4.21-611

SPECIFICATIONS

4.21-611

        S D L10 BS
order number ISO catalog number ANSI catalog number Grade mm in mm in mm in mm in
1221956 4.21103R611 4.21103R611 KTPK20 4,00 .158 11,00 .433 10,50 .413 0,60 .024
1222220 4.21503L611 4.21503L611 K110M 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
1223084 4.21503L611 4.21503L611 KCK15 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
2226809 4.21503L611 4.21503L611 KCPK30 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
1222881 4.21503R611 4.21503R611 GX 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
1223130 4.21503R611 4.21503R611 HT7 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
1222285 4.21503R611 4.21503R611 K110M 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
1129885 4.21503R611 4.21503R611 K125M 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
1223089 4.21503R611 4.21503R611 KCK15 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
2227103 4.21503R611 4.21503R611 KCPK30 5,00 .197 15,00 .591 14,50 .570 0,70 .028
 

PRODUCT USAGE /

 • P                                                
  M                                                
  K                                                
  N                                                
  S                                                
  H                                                
      K313 K110M K125M KC410M KC422M KC510M KC515M KC520M KC522M KC525M KC530M KC715M KC725M KCK15 KCPK30 KT530M KY1540 KY2100 KY3500 KB1340 KD1410 KD1415 KD1420
    first choice                                            
    alternate choice                                          

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang